G-CODY które wypada znać

(1/1)

markcomp:
G-CODE

format polecenia

N G XYZAB F S T M

N numer linii

G funkcja

XYZAB dane wymiarowe

F feed - prędkość posuwu

S spindle speed - szybkość wrzeciona (skrawania)

T tool - ustawienie narzędzia w magazynie narzędziowym

M machine function - funkcja maszynowe (pomocnicze)
------------------------------------------------------------------------

G funkcje
G00 rapid position - szybkie pozycjonowanie
G01 linear cut - ciecie (frezowanie) po prostej
G02 arc cw - cięcie (frezowanie) po łuku.. zgodnie z obrotem wskazówek zegara
G03 arc ccw - cięcie (frezowanie) po łuku.. odwrotnie z obrotem wskazówek zegara
G04 dwell
G40 cutter comp cancel
G41 cutter comp left
G42 cutter comp right
G28 return to machine reference point
G92 absolute zero reset

---

M funkcje pomocnicze
M00 bezwarunkowe zatrzymanie programu
M02 end of program
M03 spindle cw - włączenie prawych obrotów wrzeciona
M04 spindle ccw - włączenie lewych obrotów wrzeciona
M05 spindle off
M06 tool change - wymiana narzędzia
M08 włączenie chłodziwa
M09 wyłączenie chłodziwa
M30 end of tape - zakończenie wykonywania programu głównego


cdn...

enterzbigi:
Oto cały kod G, niektóre z tych kodów używam w pracy na CNC pracującej tylko w 2D
G00    Szybki przesuw (szybkie pozycjonowanie)
G01    Interpolacja liniowa
G02    Interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara
G03    Interpolacja kołowa przeciwna ruchowi wskazówek zegara
G04    Zwłoka czasowa / zatrzymanie przy przygotowywaniu bloku
G05    Zaokrąglanie narożnika
G06    Punkt środkowy łuku we współrzędnych absolutnych
G07    Narożnik prostokątny
G08    Łuk styczny do poprzedniej drogi
G09    Łuk definiowany przez 3 punkty
G10    Odwołanie odzwierciedlania osi
G11    Odzwierciedlenie osi na osi X
G12    Odzwierciedlenie osi na osi Y
G13    Odzwierciedlenie osi na osi Z
G14    Odzwierciedlenie osi w programowanym kierunku
G15    Definiowanie osi podłużnej
G16    Wybór płaszczyzny głównej w dwóch kierunkach
G17    Płaszczyzna główna X/Y i oś podłużna Z
G18    Płaszczyzna główna i Z/X oś podłużna Y
G19    Płaszczyzna główna i Y/Z oś podłużna X
G20    Definicja dolnej wartości granicznej zabronionej strefy
G21    Definicja górnej wartości granicznej zabronionej strefy
G22    Zabroniona strefa aktywna/nieaktywna
G23    Sonda
G24    Dygitalizacja
G25    Odwołanie sondy/dygitalizacji
G26    Obmierzanie sondą
G27    Definiowanie konturu sondą
G28    Wybór drugiego wrzeciona
G29    Wybór wrzeciona głównego
G32    Posuw F jako funkcja powrotna czasu
G33    Nacinanie gwintu
G36    Automatyczne przejście promienia
G37    Styczny dojazd
G38    Styczny odjazd
G39    Fazowanie
G40    Odwołanie kompensacji promienia narzędzia
G41    Kompensacja promienia narzędzia z lewej strony detalu
G42    Kompensacja promienia narzędzia z prawej strony detalu
G43    Kompensacja długości narzędzia
G44    Odwołanie kompensacji długości narzędzia
G47    Przesunięcie narzędzia według systemu współrzędnych
G48    Transformacja TCP
G49    Definicja płaszczyzny nie liniowej
G50    Sterowanie zaokrągleniem narożnika
G51    Przegląd
G52    Przejazd do dotknięcia
G53    Programowanie współrzędnych z uwzględnieniem zera maszyny
G54    Przesunięcie punktu zerowego maszyny l
G55    Przesunięcie punktu zerowego maszyny 2
G56    Przesunięcie punktu zerowego maszyny 3
G57    Przesunięcie punktu zerowego maszyny 4
G58    Dodatkowe przesunięcie punktu zerowego maszyny l
G59    Dodatkowe przesunięcie punktu zerowego maszyny 2
G60    Cykl wielokrotnego obrabiania równolegle do wzorca
Gól    Cykl wielokrotnego obrabiania według prostokąta
Gól    Cykl wielokrotnego obrabiania według siatki
G63    Cykl wielokrotnego obrabiania według okręgu
G64    Cykl wielokrotnego obrabiania według łuku
G65    Cykl obróbki według cięciwy
G66    Cykl obróbki nieregularnej kieszeni
G67    Cykl obróbki zgrubnej nieregularnej kieszeni
G68    Cykl obróbki wykańczającej nieregularnej kieszeni
G69    Kompleksowe głębokie wiercenie
G70    Programowanie w calach
G71    Programowanie w mm
G72    Ogólne i specjalne współczynniki skalowania
G73    Obracanie wzorca
G74    Szukanie punktu odniesienia maszyny
G75    Sondowanie aż do dotknięcia
G76    Sondowanie przy dotyku
G77    Oś pomocnicza
G78    Odwołanie osi pomocniczej
G79    Zmiana parametrów cyklu
G80    Odwołanie cyklu
G81    Cykl wiercenia
G82    Cykl wiercenia ze zwłoką czasową
G83    Głębokie wiercenie
G84    Cykl gwintowania
G85    Cykl rozwiercania
G86    Cykl wtaczania z powrotem w GOO
G87    Cykl frezowania kieszeni prostokątnej
G88    Cykl frezowania kieszeni okrągłej
G89    Cykl wtaczania z powrotem w GOI
G90    Programowanie absolutne
G91    Programowanie przyrostowe
G92    Ustawienie współrzędnych ograniczenie obrotów wrzeciona
G93    Ustawienie współrzędnych biegunowych
G94    Prędkość posuwu w mm(cal) na minutę
G95    Prędkość posuwu w mm(cal) na obrót
G96    Stała prędkość skrawania
G97    Stała prędkość środka narzędzia
G98    Powrót do płaszczyzny wyjściowej [wyjazd narzędzia nad detal z = 60 mm ]
G99    Powrót do płaszczyzny odniesienia [wyjazd narzędzia nad detal z = 2 mm ]

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości